www.smilepetshop.com 

 หน้าร้านเปิด  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 
เสาร์  8.00-16.00 น.  
 โทร. 083-9061228  


สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ระบบกรองชนิดต่างๆ >>> ถังกรอง UV ,ถังกรองแรงดัน

ระบบกรองชนิดต่างๆ

ระบบกรองแบบต่างๆ ช่วยกรองน้ำให้ใสสะอาด ลดการถ่ายน้ำ ทำให้ปลาสุขภาพดี คุณภาพในการกรองขึ้นอยู่กับ พื้นที่ผิว และวัสดุกรองที่เลือกใช้

กรองนอกตู้ทุกรุ่น มีอุปกรณ์การติดตั้งพร้อมใช้แล้ว ยกเว้นวัสดุกรองจะมีให้เฉพาะบางรุ่น

ถังกรองธรรมดา ภายในเดินท่อน้ำไว้แล้ว ควรเลือกวัสดุกรองเพิ่มด้วย (สีและรูปทรงของถัง อาจเปลี่ยนแปลงไปตามล็อตการผลิต)

ถังกรอง UV ต้องใช้คู่กับปั้มน้ำ หากต้องการคำแนะนำการเลือกปั้มน้ำสอบถามเพิ่มเติมได้คะ  Resun EPF-13500U
ราคา 4,200.00
33
รหัสสินค้า : 001065
ถังกรองสำหรับบ่อปลาพร้อม UV เหมาะสำหรับบ่อที่ไม่ได้ทำระบบกรอง สามารถติดตั้งได้ง่าย เพียงต่อปั้มน้ำเข้าถังกรอง UV ภายในถัง จะฆ่าเชื้อโรค และตะไคร่น้ำ ทำให้น้ำใส ทำให้น้ำใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค
  Tell a Friend
Atman EF-3000UV
ราคา 3,600.00
33
รหัสสินค้า : 001153
ถังกรองทนแรงดันพร้อม UV ขนาด 5 w เหมาะสำหรับบ่อเลี้ยงปลาที่ไม่ได้ทำระบบกรอง และมีปัญหาน้ำเขียว ขนาดบ่อไม่เกิน 6000 ลิตร เหมาะกับปั้ม 3000-5000 ลิตร/ชม. ความจุถัง 15.5 ลิตร ความสูงชั้นใยกรอง 25 ซม.
  Tell a Friend
Atman EF-4000UV
ราคา 4,000.00
33
รหัสสินค้า : 001154
ถังกรองทนแรงดันพร้อม UV ขนาด 9 w เหมาะสำหรับบ่อเลี้ยงปลาที่ไม่ได้ทำระบบกรอง และมีปัญหาน้ำเขียว ขนาดบ่อไม่เกิน 8000 ลิตร เหมาะกับปั้ม 5000-8000 ลิตร/ชม. ความจุถัง 21.5 ลิตร ความสูงชั้นใยกรอง 35 ซม.
  Tell a Friend
Atman EF-6000UV
ราคา 4,800.00
33
รหัสสินค้า : 001155
ถังกรองทนแรงดันพร้อม UV ขนาด 9 w เหมาะสำหรับบ่อเลี้ยงปลาที่ไม่ได้ทำระบบกรอง และมีปัญหาน้ำเขียว ขนาดบ่อไม่เกิน 12000 ลิตร เหมาะกับปั้ม 10000-15000 ลิตร/ชม. ความจุถัง 33.5 ลิตร
  Tell a Friend
เครื่องกรอง OASE BioPress Sets  10000
ราคา 16,900.00
33
รหัสสินค้า : 003812
ชุดกรองสำเร็จรูปมีแรงดัน สำหรับบ่อที่ยังไม่มีบ่อกรอง ใช้งานและดูแลรักษาง่าย ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ในชุดประกอบด้วย ถังกรอง + ปั๊มน้ำ + uvในตัว + ท่ออ่อน
  Tell a Friend


Total: 5: