www.smilepetshop.com 


 หน้าร้านเปิด  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 
เสาร์  8.00-16.00 น.    
02-3881757    083-9061228

วันเสาร์ที่ 18-1-63  หน้าร้านปิดบ่าย 2 นะคะ  
ขออภัยลูกค้าทุกท่านค่ะ

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> เซรามิคริง และซับสเตรต

เซรามิคริง และซับสเตรต


EHEIM SUBSTRAT PRO 1 L ถุงแบ่ง
ราคา 720.00
33
รหัสสินค้า : 002818
EHEIM Substrat PRO วัสดุกรองชนิดพิเศษ มีพื้นที่ผิวสูงมาก เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุกรองชีวภาพ สามารถจุลงในตะกร้ากรอง หรือช่องกรองได้เต็มพื้นที่ บริเวณผิวทรงกลมมีพื้นที่ผิวสูงมาก
  Tell a Friend
EHEIM MECH Ceramic Ring 1 L ถุงแบ่ง
ราคา 450.00
33
รหัสสินค้า : 002817
EHEIM MECH เซรามิคริงคุณภาพสูง ใช้ใส่ในระบบกรองชั้นแรก เพื่อดักจับ ฝุ่นตะกอน ขนาดใหญ่ ช่วยหักเหทิศทางน้ำ ทำให้น้ำสัมผัสอากาศได้นานขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจน สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล
  Tell a Friend
EHEIM SUBSTRAT PRO 1 L
ราคา 800.00
33
รหัสสินค้า : 000702
EHEIM Substrat PRO วัสดุกรองชนิดพิเศษ มีพื้นที่ผิวสูงมาก เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุกรองชีวภาพ มีความหนาแน่นสูงสามารถจุลงในตะกร้ากรอง หรือช่องกรองได้เต็มพื้นที่ บริเวณผิวทรงกลมมีพื้นที่ผิวสูงมาก
  Tell a Friend
EHEIM SUBSTRAT PRO 2 L
ราคา 1,450.00
33
รหัสสินค้า : 000703
EHEIM Substrat PRO วัสดุกรองชนิดพิเศษ มีพื้นที่ผิวสูงมาก เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุกรองชีวภาพ มีความหนาแน่นสูงสามารถจุลงในตะกร้ากรอง หรือช่องกรองได้เต็มพื้นที่ บริเวณผิวทรงกลมมีพื้นที่ผิวสูงมาก
  Tell a Friend
EHEIM SUBSTRAT PRO 5 L
ราคา 3,400.00
33
รหัสสินค้า : 001562
EHEIM Substrat PRO วัสดุกรองชนิดพิเศษ มีพื้นที่ผิวสูงมาก เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุกรองชีวภาพ มีความหนาแน่นสูงสามารถจุลงในตะกร้ากรอง หรือช่องกรองได้เต็มพื้นที่ บริเวณผิวทรงกลมมีพื้นที่ผิวสูงมาก
  Tell a Friend
EHEIM MECH Ceramic Ring 1 L
ราคา 520.00
33
รหัสสินค้า : 000802
EHEIM MECH เซรามิคริงคุณภาพสูง ใช้ใส่ในระบบกรองชั้นแรก เพื่อดักจับ ฝุ่นตะกอน ขนาดใหญ่ ช่วยหักเหทิศทางน้ำ ทำให้น้ำสัมผัสอากาศได้นานขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจน สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล
  Tell a Friend
EHEIM MECH Ceramic Ring 5 L
ราคา 2,000.00
33
รหัสสินค้า : 002021
EHEIM MECH เซรามิคริงคุณภาพสูง ใช้ใส่ในระบบกรองชั้นแรก เพื่อดักจับ ฝุ่นตะกอน ขนาดใหญ่ ช่วยหักเหทิศทางน้ำ ทำให้น้ำสัมผัสอากาศได้นานขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจน สามารถใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล
  Tell a Friend
Aqua Media Bio Ceramic ring 800 g. สีขาว
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000494
เซรามิคริง ชนิดมีรูพรุนสูง บรรจุในถุงตาข่าย ใช้เป็นที่อยู่ของแบดทีเรียในการทำระบบกรองชีวภาพ
  Tell a Friend
Aqua Media Bio Ceramic ring 800 g. สีน้ำตาล
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000544
เซรามิคริง ชนอดมีรูพรุนสูง บรรจุในถุงตาข่าย ใช้เป็นที่อยู่ของแบดทีเรียในการทำระบบกรองชีวภาพ
  Tell a Friend
TIP Ceramic Ring 300 g.
ราคา 35.00
33
รหัสสินค้า : 000545
เซรามิคริง บรรจุในถุงตาข่าย ชนิดผิวเรียบ ใช้เป็นที่อยู่ของแบดทีเรียในการทำระบบกรองชีวภาพ ไม่เปลี่ยน pH ของน้ำในระบบ เหมาะสำหรับใส่ใน ช่องกั้นกรองกรอง , กรองนอกตู้ ,กรองบนตู้
  Tell a Friend
TIP Ceramic Ring 500 g.
ราคา 45.00
33
รหัสสินค้า : 002832
เซรามิคริง บรรจุในถุงตาข่าย ชนิดผิวเรียบ ใช้เป็นที่อยู่ของแบดทีเรียในการทำระบบกรองชีวภาพ ไม่เปลี่ยน pH ของน้ำในระบบ เหมาะสำหรับใส่ใน ช่องกั้นกรองกรอง , กรองนอกตู้ ,กรองบนตู้
  Tell a Friend
Classica Ceramic Ring 250 g.
ราคา 50.00
33
รหัสสินค้า : 001112
Ceramic Rings เซรามิคริง เกรดพิเศษ อบร้อนด้วยอุณหภูมิสูง บรรจุในถุงตาข่าย มีรูพรุน และพื้นที่ผิวปริมาณมาก เหมาะสำหรับ ใช้ทำระบบกรองชีวภาพ เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์
  Tell a Friend
Classica Ceramic Ring 500 g.
ราคา 80.00
33
รหัสสินค้า : 001113
Ceramic Rings เซรามิคริง เกรดพิเศษ อบร้อนด้วยอุณหภูมิสูง บรรจุในถุงตาข่าย มีรูพรุน และพื้นที่ผิวปริมาณมาก เหมาะสำหรับ ใช้ทำระบบกรองชีวภาพ เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์
  Tell a Friend
Classica Ceramic Ring 1 kg.
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 001114
Ceramic Rings เซรามิคริง เกรดพิเศษ อบร้อนด้วยอุณหภูมิสูง บรรจุในถุงตาข่าย มีรูพรุน และพื้นที่ผิวปริมาณมาก เหมาะสำหรับ ใช้ทำระบบกรองชีวภาพ เพื่อใช้เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์
  Tell a Friend
C-bar ชนิดรูพุรนเป็นพิเศษ 5 ชิ้น
ราคา 150.00
33
รหัสสินค้า : 003604
วัสดุกรองน้ำ สำหรับใช้เป็นที่อยู่จุลินทรีย์ มีรูพรุนสูง เหมาะสำหรับตู้ปลาทุกชนิด ขนาด 16 x 4 x 4 cm..
  Tell a Friend


Total: 15: