www.smilepetshop.com 


 หน้าร้านเปิด  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 
เสาร์  8.00-16.00 น.    
02-3881757    083-9061228

วันเสาร์ที่ 18-1-63  หน้าร้านปิดบ่าย 2 นะคะ  
ขออภัยลูกค้าทุกท่านค่ะ

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> หัวน้ำพุ >>> หัวน้ำพุแบบต่างๆ

หัวน้ำพุ

หัวน้ำพุสำหรับต่อกับปั้มน้ำ มีหลายแบบให้เลือก  และข้อต่อแบบต่างๆเพื่อช่วยในการเดินท่อน้ำพุ และน้ำตก


หัวน้ำพุร่มเล็ก
ราคา 30.00
33
รหัสสินค้า : 000459
หัวน้ำพุร่มเล็ก เหมาะสำหรับปั้มน้ำ 300-1000 ลิตร/ชม. สามารถต่อได้พอดีกับปั้ม Sonic, Lifetech AP-1000 AP-1200 AP-1600
  Tell a Friend
หัวน้ำพุร่มกลาง
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 000472
หัวน้ำพุแบบร่ม เหมาะกับปั๊มแรง1100-2000 L/Hr
  Tell a Friend
หัวน้ำพุร่มใหญ่
ราคา 60.00
33
รหัสสินค้า : 003574
หัวน้ำพุ ร่มใหญ่ ท่อ 4 หุน เหมาะกับปั้ม 2000-5000 ลิตร/ชม.
  Tell a Friend
หัวน้ำพุร่มซ้อนเล็ก
ราคา 60.00
33
รหัสสินค้า : 000471
เหมาะกับปั้มน้ำรุ่น AP1600-AP2500
  Tell a Friend
หัวน้ำพุร่มซ้อนใหญ่
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000532
หัวน้ำพุร่มซ้อนใหญ่ ท่อเข้าเป็นเกลียว 4 หุน เหมาะกับปั้ม 2000 L/Hr ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุร่ม 1 นิ้ว
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 002223
หัวน้ำพุร่มขนาดใหญ่ท่อน้ำเข้า 1 นิ้วเหมาะกับปั๊มขนาด 3500 ลิตรขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 2 ชั้นเล็ก
ราคา 30.00
33
รหัสสินค้า : 000460
หัวน้ำพุ 2 ชั้นเล็ก เหมาะสำหรับปั้มน้ำ 300-1000 ลิตร/ชม. สามารถต่อได้พอดีกับปั้ม Sonic, Lifetech AP-1000 AP-1200 AP-1600
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 3 ชั้นเล็ก
ราคา 30.00
33
รหัสสินค้า : 000461
หัวน้ำพุ 3 ชั้นเล็ก เหมาะสำหรับปั้มน้ำ 300-1000 ลิตร/ชม. สามารถต่อได้พอดีกับปั้ม Sonic, Lifetech AP-1000 AP-1200 AP-1600
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 4 ชั้นเล็ก
ราคา 55.00
33
รหัสสินค้า : 000462
หัวน้ำพุ 4 ชั้นเล็ก เหมาะสำหรับปั้มน้ำ 300-1000 ลิตร/ชม. สามารถต่อได้พอดีกับปั้ม Sonic, Lifetech AP-1000 AP-1200 AP-1600
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 5 ชั้นเล็ก
ราคา 55.00
33
รหัสสินค้า : 000463
หัวน้ำพุ 5 ชั้นเล็ก เหมาะสำหรับปั้มน้ำ 300-1000 ลิตร/ชม. สามารถต่อได้พอดีกับปั้ม Sonic, Lifetech AP-1000 AP-1200 AP-1600
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 2 ชั้นใหญ่
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 000533
หัวน้ำพุ 2 ชั้นใหญ่ ท่อเข้าเป็นเกลียว 4 หุน เหมาะกับปั๊ม รุ่น1100-2000 ลิตร ขึ้นไปด้านล่างข้อต่อเป็นเกลียวนอก 4 หุน
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 3 ชั้นใหญ่
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 000531
เหมาะกับปั๊ม รุ่น1100-2000 ลิตร ขึ้นไป ด้านล่างข้อต่อเป็นเกลียวนอก 4 หุน สามารถนำไปต่อ กับ 2 ชั้น 4 หุนได้ โดยใช้ข้อต่อตัวกลาง 1 ชิ้น
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 4 ชั้นใหญ่
ราคา 80.00
33
รหัสสินค้า : 000534
หัวน้ำพุ 4 ชั้นใหญ่ ท่อเข้าเป็นเกลียว 4 หุน เหมาะกับปั๊ม 2000 L/Hr ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 5 ชั้นใหญ่
ราคา 80.00
33
รหัสสินค้า : 000535
หัวน้ำพุ 5 ชั้นใหญ่ ท่อเข้าเป็นเกลียว 4 หุน เหมาะกับปั๊ม 2000 L/Hr ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 6 ชั้นใหญ่
ราคา 120.00
33
รหัสสินค้า : 000536
หัวน้ำพุ 6 ชั้นใหญ่ ท่อเข้าเป็นเกลียว 4 หุน เหมาะกับปั๊ม 2000 L/Hr ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ 7 ชั้นใหญ่
ราคา 120.00
33
รหัสสินค้า : 000537
หัวน้ำพุ 7 ชั้นใหญ่ ท่อเข้าเป็นเกลียว 4 หุน เหมาะกับปั๊ม 2500 L/Hr ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุชบากลีบกลาง
ราคา 45.00
33
รหัสสินค้า : 000538
หัวน้ำพุ ลักษณะน้ำที่พุ่งออกมาคล้ายดอกชบา เหมาะกับปั้ม1100-2000 ลิตร
  Tell a Friend
หัวน้ำพุชบากลีบใหญ่
ราคา 60.00
33
รหัสสินค้า : 001537
หัวน้ำพุ ลักษณะน้ำที่พุ่งออกมาคล้ายดอกชบา เหมาะกับปั้ม 2000 L/Hrขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุชบากลีบ  1 นิ้ว
ราคา 350.00
33
รหัสสินค้า : 002220
หัวน้ำพุรูปดอกชบา ขนาดใหญ่พิเศษ ท่อทางน้ำเข้า1 นิ้วใช้กับปั๊มประมาณ 3500 ลิตรขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุชบากลมกลาง
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 002221
หัวน้ำพุรูปดอกชบาเหมาะกับปั๊มประมาณ 2000ลิตร
  Tell a Friend
หัวน้ำพุชบากลมใหญ่
ราคา 60.00
33
รหัสสินค้า : 002222
หัวน้ำพุรูปดอกชบาใหญ่ท่อน้ำเข้า 4หุนเหมาะกับปั๊ม 2500ลิตรขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุต้นสน  4 หุน/6หุน
ราคา 180.00
33
รหัสสินค้า : 002218
หัวน้าพุต้นสนขนาด 4หุน(หรือเปลี่ยนข้อต่อเป็น6หุน) ควรติดตั้งกับปั๊มที่กำลังแรงกว่า 2500 ลิตร/ชม.วิธีการติดตั้งควรให้หัวน้ำพุจมน้ำจนเลยระดับช้องว่างตรงกลาง
  Tell a Friend
หัวน้ำพุต้นสน  1 นิ้ว
ราคา 350.00
33
รหัสสินค้า : 002219
หัวน้ำพุต้นสน ขนาด 1 นิ้วเหมาะสำหรับติดตั้งกับปั๊มขนาด 3500 ลิตร ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุฟองเบียร์ 4 หุน
ราคา 50.00
33
รหัสสินค้า : 001710
หัวน้ำพุแบบฟองเบียร์ ขนาด 4 หุน เหมาะกับปั้มประะมาณ 2000 ลิตร/ชม.
  Tell a Friend
หัวน้ำพุฟองเบียร์ 6 หุน
ราคา 180.00
33
รหัสสินค้า : 001971
หัวน้ำพุแบบฟองเบียร์ ขนาด 6 หุน เหมาะกับปั้มประะมาณ 2000-3000 ลิตร/ชม
  Tell a Friend
หัวน้ำพุฟองเบียร์ 1 นิ้ว
ราคา 380.00
33
รหัสสินค้า : 001711
หัวน้ำพุแบบฟองเบียร์ ขนาด 1 นิ้ว เหมาะกับปปั้มประะมาณ 4000ลิตร/ชม.
  Tell a Friend
หัวน้ำพุดอกโคเมต   1 นิ้ว
ราคา 600.00
33
รหัสสินค้า : 002224
หัวน้ำพุดอกสเปรย์หรือ ดอกโคเมต ขนาดฐานหัวน้ำพุกว้าง 3 นิ้ว ก้านดอก(ทางน้ำเข้า) 1 นิ้วเหมาะกับปั๊มน้ำขนาดใหญ่ เช่น 4500 ลิตร/ชม.ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุสามชั้น  1 นิ้ว
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 002225
หัวน้ำพุสามชั้น ทางเข้าท่อน้ำเป็น 1 นิ้ว เหมาะสำหรับปั๊มขนาด 3500 ลิตร/ชม.ขึ้นไป
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ โคเมต จิ๋ว
ราคา 35.00
33
รหัสสินค้า : 002963
หัวน้ำพุ โคเมตขนาดจิ๋ว ทางน้ำเข้าเลือกขนาดได้เป็นขนาด 4 หุนเกลียวนอก และ 12 มม.เกลียวนอก <br> <br>
  Tell a Friend
หัวน้ำพุ โคเมต  เล็ก
ราคา 45.00
33
รหัสสินค้า : 002964
หัวน้ำพุ โคเมตขนาดเล็ก ทางน้ำเข้าเลือกขนาดได้เป็นขนาด 4 หุนเกลียวนอกและ12 มม.เกลียวนอก <br>
  Tell a Friend


Total: 32:               
 
   1 2         Go to: Go