www.smilepetshop.com 

  Email :  smilepetmc@hotmail.com

Add Friend

 หน้าร้านเปิด  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 
เสาร์  8.00-16.00 น.    
02-3881757    083-9061228
วันพฤหัส ที่ 5  ธันวาคม  ร้านหยุดนะคะ

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา >>> เครื่องทำหมอกควัน(Humidifier)

อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาเครื่องทำควัน HQ -105
ราคา 250.00
33
รหัสสินค้า : 000348
เครื่องทำควันพร้อมหลอด LED 12 ดวงใช้ตกแต่ง สวนถาด หรือตู้ปลา ทำให้เกิดหมอก ช่วยเพิ่มสวยงาม ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิต จะเกิดควันเมื่ออยู่ปริ่มๆน้ำ
  Tell a Friend
เครื่องทำควัน HQ-306
ราคา 1,550.00
33
รหัสสินค้า : 000636
เครื่องทำควัน มีแผ่นทำควัน 3 จุด ในอัรเดียว ได้ปริมาณควันมาก ใช้ตกแต่ง สวนถาด หรือตู้ปลา ทำให้เกิดหมอก ช่วยเพิ่มสวยงาม ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิต จะเกิดควันเมื่ออยู่ปริ่มๆน้ำ
  Tell a Friend


Total: 2: