www.smilepetshop.com 

 หน้าร้านเปิด  จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 
เสาร์  8.00-16.00 น.    
02-3881757    083-9061228

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> น้ำยาปรับสภาพน้ำ,ลดคลอรีน,ยาสลบ >>> น้ำยาปรับสภาพน้ำ และลดคลอรีน

น้ำยาปรับสภาพน้ำ,ลดคลอรีน,ยาสลบ

น้ำยาปรับสภาพน้ำ เพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา ลดโอกาสที่ปลาจะป่วยลง  
น้ำยาปรีบ pH ช่วยปรับปรุง pH ให้มีสภาพ เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิด
น้ำยาลดคลอรีน  ช่วยลดคลอรีนจากการนำน้ำประปามาใช้เลี้ยงปลา
น้ำยาลดตะไคร่ ช่วยกำจัดตะไคร่ น้ำเขียว ตะไคร่ ที่เกาะตามอ ขอบตู้ หรือขอบบ่อ
ออกซิเจนผง ใช้กรณีไฟดับ ช่วยเพิ่มปริมาณ ออกซิเจนในน้ำ
ยาสลบปลาใช้กรณีเคลื่อนย้ายปลา หรือทำศัลยกรรม ทำให้ปลาสงบ
MS Royal 120 cc.
ราคา 30.00
33
รหัสสินค้า : 000655
ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำใสทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใหม่ เร่งน้ำใสได้ผล 100 % -ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ -ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในปลา -ไม่เป็นอันตรายต่อปลาทุกชนิด
  Tell a Friend
MS Royal  200 cc.
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 000656
ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำใสทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใหม่ เร่งน้ำใสได้ผล 100 % -ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ -ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในปลา -ไม่เป็นอันตรายต่อปลาทุกชนิด
  Tell a Friend
MS Royal 500 cc.
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000657
ผลิตภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำใสทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำใหม่ เร่งน้ำใสได้ผล 100 % -ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ -ฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในปลา -ไม่เป็นอันตรายต่อปลาทุกชนิด
  Tell a Friend
MONITOR 30 ml. (ปรับสภาพน้ำใส)
ราคา 10.00
33
รหัสสินค้า : 000653
น้ำยาปรับสภาพน้ำใสสูตรเข้มข้น สำหรับทำให้น้ำใสป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำ และฆ่าเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคในปลาไม่เป็นอันตรายต่อปลาทุกชนิดใช้ทุกครั้งหลังเปลี่ยนน้ำใหม่ควรเติมซ้ำทุกๆ 5-7 วัน
  Tell a Friend
MONITOR 120 ml. (ปรับสภาพน้ำใส)
ราคา 30.00
33
รหัสสินค้า : 000651
น้ำยาปรับสภาพน้ำใสสูตรเข้มข้น สำหรับทำให้น้ำใส โดยเติมน้ำยาลงในน้ำที่เลี้ยงปลา การเติมควรเติมหลังจากเปลียนน้ำใหม่ และเติมซ้ำทุก 5-7 วัน ไม่มีอันตรายใดๆต่อปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ
  Tell a Friend
MONITOR 200 ml. (ปรับสภาพน้ำใส)
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 000652
น้ำยาปรับสภาพน้ำใสสูตรเข้มข้น สำหรับทำให้น้ำใส โดยเติมน้ำยาลงในน้ำที่เลี้ยงปลา การเติมควรเติมหลังจากเปลียนน้ำใหม่ และเติมซ้ำทุก 5-7 วัน ไม่มีอันตรายใดๆต่อปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ
  Tell a Friend
MONITOR 500 ml. (ปรับสภาพน้ำใส)
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000654
น้ำยาปรับสภาพน้ำใสสูตรเข้มข้น สำหรับทำให้น้ำใส โดยเติมน้ำยาลงในน้ำที่เลี้ยงปลา การเติมควรเติมหลังจากเปลียนน้ำใหม่ และเติมซ้ำทุก 5-7 วัน ไม่มีอันตรายใดๆต่อปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ
  Tell a Friend
RQ Contract Chlorine 70 ml. (น้ำยาลดคลอรีน)
ราคา 20.00
33
รหัสสินค้า : 000647
น้ำยาลดคลอรีนทำให้น้ำมีสภาพเป็นกลางลดความเข้มข้นของคลอรีนเหมาะสำหรับน้ำจืดใส่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำใหม่
  Tell a Friend
RQ Contract Chlorine 200 ml.(น้ำยาลดคลอรีน)
ราคา 40.00
33
รหัสสินค้า : 000648
น้ำยาลดคลอรีนทำให้น้ำมีสภาพเป็นกลางลดความเข้มข้นของคลอรีนเหมาะสำหรับน้ำจืดใส่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำใหม่
  Tell a Friend
RQ Contract Chlorine 120 ml.(น้ำยาลดคลอรีน)
ราคา 30.00
33
รหัสสินค้า : 000650
น้ำยาลดคลอรีนทำให้น้ำมีสภาพเป็นกลางลดความเข้มข้นของคลอรีนเหมาะสำหรับน้ำจืดใส่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำใหม่
  Tell a Friend
Special Arowana Guard 150 ml.
ราคา 180.00
33
รหัสสินค้า : 003688
น้ำยาปรับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลามังกร ช่วยลด และป้องกันการเกิด ไนเตรต และแอมโมเนีย ช่วยลดคลอรีนที่มาจากน้ำประปา กำจัดโลหะหนักที่ติดมากับน้ำ ทำให้น้ำมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
  Tell a Friend
RQ Contract Chlorine 500 ml.(น้ำยาลดคลอรีน)
ราคา 100.00
33
รหัสสินค้า : 000649
น้ำยาลดคลอรีน ทำให้น้ำมีสภาพเป็นกลาง ลดความเข้มข้นของคลอรีน เหมาะสำหรับน้ำจืด ใส่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำใหม่
  Tell a Friend
เกล็ดไฮโปลดคลอรีน 0.5 Kg.
ราคา 25.00
33
รหัสสินค้า : 000915
เกล็ดไฮไป ใช้ลดปริมาณคลอรีนในน้ำ
  Tell a Friend
Bio Knock สูตร 1 60 ml.
ราคา 60.00
33
รหัสสินค้า : 003222
กำจัดเชื้อโรคทุกชนิด สำหรับการจัดตู้ปลาครั้งแรก เปลี่ยนน้ำใหม่ น้ำขุ่น และป้องกันโรคระบาด วิธีใช้ 1 หยดต่อน้ำ 10 ลิตร ติดต่อกัน 3 วัน
  Tell a Friend
เกล็ดไฮโปลดคลอรีน 1Kg.
ราคา 45.00
33
รหัสสินค้า : 000914
เกล็ดไฮไป ใช้ลดปริมาณคลอรีนในน้ำ
  Tell a Friend


Total: 15: