สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

สายยาง ข้อต่อปั๊มน้ำ ปั๊มลม และอุปกรณ์เสริม View All
 Alteco Epo Putty A+B ราคา 120.00 บ.
 Boyu NB-3201 ช่องแยกปลาชนิดผ้า 1 ช่อง ราคา 70.00 บ.
 Boyu NB-3202A ช่องแยกปลาชนิดผ้า 2 ช่อง ราคา 90.00 บ.
 Yinsheng Check Valve ราคา 30.00 บ.
 กรวยใส่อาหาร MS Royal ราคา 12.00 บ.
 กระบอกพักลม 1.5 นิ้ว ราคา 130.00 บ.
 กระบอกพักลม 2 นิ้ว ราคา 180.00 บ.
 กระบอกพักลม 2.5 นิ้ว ราคา 240.00 บ.
 กระบอกพักลม1.5นิ้ว+ท่อแยกลม 25 หัว+ข้อต่อ12มม. ราคา 300.00 บ.
 กระบอกพักลม1.5นิ้ว+วาล์วแยก10 ทาง+ข้อต่อ12 มม. ราคา 225.00 บ.
 ข้องอ 1 นิ้ว เกลียวใน ราคา 25.00 บ.
 ข้องอ 4 หุน เกลียวใน ราคา 15.00 บ.
 ข้องอ 6 หุน เกลียวใน ราคา 20.00 บ.
 ข้องอใส่ช่องกรอง ราคา 20.00 บ.
 ข้อต่อ AP-1200,AP1600 ราคา 12.00 บ.
 ข้อต่อ AP-2500,AP-5000 ราคา 12.00 บ.
 ข้อต่อตัวกลาง ราคา 10.00 บ.
 ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน ราคา 20.00 บ.
 ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 6 หุนเกลียวใน ราคา 20.00 บ.
 ข้อลด 6 หุนเกลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน ราคา 17.00 บ.
 ข้อลดนิปเปิ้ล 1 นิ้ว > 6 หุน ราคา 20.00 บ.
 ข้อลดนิปเปิ้ล 6 หุน > 4 หุน ราคา 17.00 บ.
 ช่องแยกปลาพลาสติก Resun ราคา 75.00 บ.
 ช่องแยกปลาพลาสติก WormTone ราคา 95.00 บ.
 ตัวหนีบท่อ SB ราคา 10.00 บ.
 ตัวหนีบท่อ SB ราคา 10.00 บ.
 ต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวใน 2 ด้าน ราคา 25.00 บ.
 ต่อตรง 4 หุน เกลียวใน 2 ด้าน ราคา 15.00 บ.
 ต่อตรง 6 หุน เกลียวใน 2 ด้าน ราคา 20.00 บ.
 ต่อตรง Royal ราคา 1.00 บ.
 ต่อตรง Royal ยกถุง ราคา 55.00 บ.
 ต่อตรง เกลียวนอก > เกลียวใน 4 หุน ราคา 15.00 บ.
 ที่กั้นอาหารปลา TIP รูปดาว ราคา 55.00 บ.
 ที่กั้นอาหารปลา TIP วงกลม ราคา 35.00 บ.
 ท่อ PE ต๊าปเกลียว 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว ราคา 45.00 บ.
 ท่อ PE ต๊าปเกลียว 4 หุน 12 นิ้ว ราคา 25.00 บ.
 ท่อ PE ต๊าปเกลียว 6 หุน 12 นิ้ว ราคา 35.00 บ.
 ท่อแยกลม PVC 10 ทาง ทางเข้าเกลียว 4 หุน ราคา 85.00 บ.
 ท่อแยกลม 10 ทาง ราคา 30.00 บ.
 ท่อแยกลม 12 ทาง ราคา 35.00 บ.
 ท่อแยกลม 6 ทาง ราคา 20.00 บ.
 ท่อแยกลม 8 ทาง ราคา 25.00 บ.
 ท่อแยกลม PVC 25 ทาง ทางเข้าเกลียว 4 หุน ราคา 160.00 บ.
 ท่อแยกลม PVC 7 ทาง ทางเข้าเล็ก 2 รู ราคา 55.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 10 หัว ทางเข้าใหญ่ ราคา 220.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 10 หัว ท่อเข้า 8 มม. ราคา 270.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 12 หัว ทางเข้าใหญ่ ราคา 250.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 12 หัว ท่อเข้า 10 มม. ราคา 320.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 4 หัว ทางเข้าใหญ่ ราคา 130.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 4 หัว ท่อเข้า 7 มม. ราคา 160.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 6 หัว ทางเข้าใหญ่ ราคา 160.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 6 หัว ท่อเข้า 8 มม. ราคา 190.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 8 หัว ทางเข้าใหญ่ ราคา 190.00 บ.
 ท่อแยกลมสแตนเลส 8 หัว ท่อเข้า 8 มม. ราคา 230.00 บ.
 นิปเปิ้ล 1 นิ้ว ราคา 25.00 บ.
 นิปเปิ้ล 4 หุน ราคา 10.00 บ.
 นิปเปิ้ล 6 หุน ราคา 15.00 บ.
 ปลั๊กอุด 4 หุน ราคา 10.00 บ.
 มินิวาล์ว ราคา 12.00 บ.
 ลูกยึดสายยาง MS Royal ยกถุง ราคา 150.00 บ.
 ลูกยึดสายยาง MS Royal 10 ชิ้น ราคา 20.00 บ.
 ลูกยึดแผ่านกั้นตู้ปลา SB ราคา 9.00 บ.
 ลูกหมาก 4 หุน ราคา 50.00 บ.
 ลูกหมาก 6 หุน ราคา 60.00 บ.
 วาล์วกันน้ำย้อน สีน้ำเงิน ราคา 12.00 บ.
 วาล์วกันน้ำย้อน แบบใส ราคา 12.00 บ.
 วาล์วน้ำ 4 หุน มีโอริง ราคา 25.00 บ.
 วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 1 นิ้ว ราคา 50.00 บ.
 วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 4 หุน ราคา 20.00 บ.
 วาล์วลม Royal ราคา 3.00 บ.
 วาล์วลม Royal ยกถุง ราคา 190.00 บ.
 วาล์วลม Royal แพ็ค 50 ตัว ราคา 110.00 บ.
 วาล์วลม TIP ราคา 5.00 บ.
 วาล์วลม TIP ยกถุง ราคา 190.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 1 หัว ราคา 25.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 2 หัว ราคา 50.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 3 หัว ราคา 60.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 4 หัว ราคา 70.00 บ.
 วาล์วลมสแตนเลส 5 หัว ราคา 80.00 บ.
 วาล์วแยกลม TIP 2 หัว ราคา 30.00 บ.
 วาล์วแยกลม TIP 3 หัว ราคา 35.00 บ.
 วาล์วแยกลม TIP 4 หัว ราคา 40.00 บ.
 วาล์วแยกลม TIP 5 หัว ราคา 45.00 บ.
 สามทาง 1 นิ้ว เกลียวใน ราคา 40.00 บ.
 สามทาง 4 หุน เกลียวใน ราคา 25.00 บ.
 สามทาง 6 หุน เกลียวใน ราคา 30.00 บ.
 สามทาง Royal ราคา 2.00 บ.
 สามทาง Royal ยกถุง ราคา 80.00 บ.
 สามทาง Royal แพ็ค 50 ตัว ราคา 50.00 บ.
 สามทางฉาก TIP สีฟ้า ราคา 2.00 บ.
 สามทางฉาก TIP สีฟ้า ยกถุง ราคา 45.00 บ.
 สายยาง Crystal 10 เมตร ราคา 30.00 บ.
 สายยาง Crystal 3 เมตร ราคา 10.00 บ.
 สายยาง Crystal 6 เมตร ราคา 20.00 บ.
 สายยาง Crystal Tube ม้วนเล็ก ราคา 75.00 บ.
 สายยาง Crystal Tube ม้วนใหญ่ ราคา 150.00 บ.
 สายยาง Crystal สีชมพู ราคา 90.00 บ.
 สายยาง Crystal สีน้ำเงิน ราคา 90.00 บ.
 สายยาง Crystal สีส้ม ราคา 90.00 บ.
 สายยาง Crystal สีเขียว ราคา 90.00 บ.
 สายยาง MS Royal ม้วนใหญ่ ราคา 300.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ยาว 10 m. สีชมพู ราคา 50.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ยาว 10 m. สีดำ ราคา 50.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ยาว 10 m. สีฟ้า ราคา 50.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ยาว 10 m. สีเขียว ราคา 50.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ยาว 10 m. สีแดง ราคา 50.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ยาว 10 m. สีใส ราคา 50.00 บ.
 สายยางซิลิโคน สีดำ 100 ม. ราคา 350.00 บ.
 สายยางซิลิโคน สีฟ้า 100 ม. ราคา 350.00 บ.
 สายยางซิลิโคน สีเขียวอ่อน 100 ม. ราคา 350.00 บ.
 สายยางซิลิโคน สีแดง 100 ม. ราคา 350.00 บ.
 สายยางซิลิโคน ใส 200 ม. ราคา 650.00 บ.
 สายสปริงเล็ก ราคา 37.00 บ.
 สายสปริงใหญ่ ราคา 50.00 บ.
 สี่ทาง Royal ราคา 2.00 บ.
 สี่ทาง Royal ยกถุง ราคา 90.00 บ.
 สี่ทาง Royal แพ็ค 50 ตัว ราคา 55.00 บ.
 หางปลาไหล 12 มม. > เกลียวนอก 4 หุน ราคา 10.00 บ.