สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ View All
 ATC PH-02 pH Meter ราคา 190.00 บ.
 Classica Glass Hydrometer ราคา 85.00 บ.
 Classica pH Pen Tester ราคา 1,200.00 บ.
 Deep Six Hydrometer ราคา 230.00 บ.
 Monitor Chlorine Test(น้ำยาตรวจสอบคลอรีน) ราคา 50.00 บ.
 Red Sea Refractometer ราคา 2,200.00 บ.
 Tetra 6 in 1 testkit ราคา 700.00 บ.
 Tetra Test CO2 ราคา 430.00 บ.
 Tetra Test GH ราคา 220.00 บ.
 Tetra Test KH ราคา 220.00 บ.
 Tetra Test NH3/NH4 ราคา 600.00 บ.
 Tetra Test NO2 ราคา 270.00 บ.
 Tetra Test NO3 ราคา 420.00 บ.
 Tetra Test O2 ราคา 520.00 บ.
 Tetra Test pH น้ำจืด ราคา 230.00 บ.
 Worm Tone Hydrometer ราคา 120.00 บ.
 น้ำยา Calibrate หัววัด pH ราคา 25.00 บ.