สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

อุปกรณ์เลี้ยงไม้น้ำ View All
 Aqua Shade 250 ml. ราคา 220.00 บ.
 Aqua Shade 500 ml. ราคา 350.00 บ.
 Aqua Tool CO2 Diffuser(หัวกระจาย CO2 สำหรับตู้ไม้น้ำ) ราคา 100.00 บ.
 Balance-K 250 ml. ราคา 220.00 บ.
 GEX 8 kg. สีดำ ถุงเขียว(ดินปลูกไม้น้ำ) ราคา 750.00 บ.
 GEX ShrimpPlants 2 kg. ถุงแดง(ดินเลี้ยงกุ้งและไม้น้ำ) ราคา 280.00 บ.
 GEX ShrimpPlants 8 kg. ถุงแดง(ดินเลี้ยงกุ้งและไม้น้ำ) ราคา 850.00 บ.
 GEX ถุงเขียว ดินสำหรับปลูกไม้น้ำชนิดแบ่งบรรจุ 1.5 kg. ราคา 160.00 บ.
 Hopar/Eja ด้ามหนีบ ปลายตรง 38 cm. ราคา 200.00 บ.
 Kenis กรรไกร ปลายตรง ราคา 170.00 บ.
 Kenis ด้ามหนีบ ปลายตรง 28 cm. ราคา 100.00 บ.
 Kenis ด้ามหนีบ ปลายโค้ง 28 cm. ราคา 100.00 บ.
 Kenis ด้ามหนีบ ปลายโค้ง 38 cm. ราคา 220.00 บ.
 Pumice Stone เม็ดเล็ก 1 kg. ราคา 40.00 บ.
 Snail Rid 25 ml. ราคา 45.00 บ.
 Tetra PlantaMin 250 ml. ราคา 320.00 บ.
 Up Aqua CO2 Atomizer D-534 ราคา 55.00 บ.
 Up Aqua Co2 Bubble Counter D-518 ราคา 100.00 บ.
 Up Aqua CO2 Bubble counter with double check valve D-512 ราคา 140.00 บ.
 Up Aqua CO2 กระป๋อง 450 ml. ราคา 120.00 บ.
 Up Aqua CO2 กระป๋อง 450 ml. x 3 ราคา 320.00 บ.
 Up Aqua ที่เกลี่ยดินแสตนเลส ราคา 140.00 บ.
 Yinsheng Check Valve ราคา 30.00 บ.
 วาล์วกันน้ำย้อน ราคา 12.00 บ.
 หินนิลดำ 1 กก ราคา 30.00 บ.