สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

สะดือเทียม,สกิมเมอร์,หัวเจ็ต,หัวพ่นน้ำ View All
 Mountain Tree SKIMMER MTF-601(สกิมเมอร์พร้อมตะแกรงดักใบไม้ ปรับขนาดได้) ราคา 600.00 บ.
 Mountain Tree SKIMMER MTF-602(สกิมเมอร์พร้อมตะแกรงดักใบไม้ ปรับขนาดได้) ราคา 800.00 บ.
 Mountain Tree SKIMMER MTF-603(สกิมเมอร์พร้อมตะแกรงดักใบไม้ ปรับขนาดได้) ราคา 900.00 บ.
 ข้องอ 1 นิ้ว เกลียวใน ราคา 25.00 บ.
 ข้องอ 4 หุน เกลียวใน ราคา 15.00 บ.
 ข้องอ 6 หุน เกลียวใน ราคา 20.00 บ.
 ข้อต่อ AP-1200,AP1600 ราคา 12.00 บ.
 ข้อต่อ AP-2500,AP-5000 ราคา 12.00 บ.
 ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 4 หุนเกลียวใน ราคา 20.00 บ.
 ข้อลด 1 นิ้ว กลียวนอก > 6 หุนเกลียวใน ราคา 20.00 บ.
 ข้อลด 6 หุนเกลียวนอก gt; 4 หุนเกลียวใน ราคา 17.00 บ.
 ข้อลดนิปเปิ้ล 1 นิ้ว > 6 หุน ราคา 20.00 บ.
 ข้อลดนิปเปิ้ล 6 หุน > 4 หุน ราคา 17.00 บ.
 ต่อตรง 1 นิ้ว เกลียวใน 2 ด้าน ราคา 25.00 บ.
 ต่อตรง 4 หุน เกลียวใน 2 ด้าน ราคา 15.00 บ.
 ต่อตรง 6 หุน เกลียวใน 2 ด้าน ราคา 20.00 บ.
 ต่อตรง เกลียวนอก > เกลียวใน 4 หุน ราคา 15.00 บ.
 ท่อเจ็ต 1 นิ้ว หัวสวิงเกอร์ ราคา 250.00 บ.
 ท่อเจ็ต 4 หุน หัวสวิงเกอร์ ราคา 120.00 บ.
 ท่อเจ็ต 6 หุน หัวสวิงเกอร์ ราคา 150.00 บ.
 นิปเปิ้ล 1 นิ้ว ราคา 25.00 บ.
 นิปเปิ้ล 4 หุน ราคา 10.00 บ.
 นิปเปิ้ล 6 หุน ราคา 15.00 บ.
 พัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 5 ข้อ 2 ทาง ปากแบน ราคา 150.00 บ.
 วาล์วน้ำ 4 หุน มีโอริง ราคา 25.00 บ.
 วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 1 นิ้ว ราคา 50.00 บ.
 วาล์วน้ำ เกลียว 2 ข้าง 4 หุน ราคา 20.00 บ.
 สกิมเมอร์หน้า 3.5 นิ้ว ท่อลงต่อ PVC 1 นิ้ว ราคา 250.00 บ.
 สกิมเมอร์หน้า 5 นิ้ว ท่อลงต่อ PVC 1 นิ้ว ราคา 380.00 บ.
 สกิมเมอร์หน้า 7 นิ้ว ท่อลงต่อ PVC 1 นิ้ว ราคา 650.00 บ.
 สะดือเทียมหน้า 5 นิ้ว ท่อออกต่อ PVC 1 นิ้ว ราคา 370.00 บ.
 สะดือเทียมหน้า 7 นิ้ว ท่อออกต่อ PVC 1 นิ้ว ราคา 600.00 บ.
 สามทาง 1 นิ้ว เกลียวใน ราคา 40.00 บ.
 สามทาง 4 หุน เกลียวใน ราคา 25.00 บ.
 สามทาง 6 หุน เกลียวใน ราคา 30.00 บ.
 หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 3 ข้อ 2 ทาง ปากกลม ราคา 100.00 บ.
 หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 3 ข้อ 2 ทาง ปากแบน ราคา 100.00 บ.
 หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ 5 ข้อ 2 ทาง ปากกลม ราคา 150.00 บ.
 หัวพ่นน้ำสวิงเกอร์ SB ราคา 75.00 บ.
 เจ็ตทองเหลือง 4 หุน ราคา 300.00 บ.
 เจ็ตทองเหลือง 6 หุน ราคา 380.00 บ.
 เจ็ตทองเหลือง 1 นิ้ว ราคา 550.00 บ.